Vyhledávání

Kontakt

Lesní spolek Oslavánek
Zázemí/provozovna:
U Vícenického žlebu 2
Náměšť nad Oslavou
675 71

Sídlo spolku:
Jedov 5
675 71 Náměšť n. Osl.

Koordinátorka/správce GDPR
Soňa Malá
+420 734 507 566

oslavanek@email.cz

Inspiruje nás přírodní,waldorfská a intuitivní pedagogika, pracujeme respektujícím přístupem.

Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety na farmy, zájmové centra, kulturní akce či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás.

Rytmus dne

• 7:30 – 9:00 příchod dětí do zázemí klubu, hry a činnosti dle vlastní volby – výtvarná činnost, zpěv, pohyb, tanec, zopakování „pravidel lesa“,

• 9:00 –  9:30 ranní kruh a následná svačina

• 9:30 – 12:00 cesta na předem domluvené stanoviště, vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, vycházka, vedená a volná činnost v přírodě v lese, návrat do základního tábora, prospěšná činnost v zázemí – dle počasí,

• 12:00 – 12:30 příprava oběda, společné povídání o prožitém dni

• 12:30 – 13:00 hygiena, oběd, vyzvedávání dětí

• 13:00 – 14:00 odpolední odpočinek

• 14:00 – 16:00 hry, kroužky (hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní apod.), činnost dle výběru dětí

• 15:30 – 16:00 vyzvedávání dětí