Vyhledávání

Kontakt

Lesní spolek Oslavánek
Zázemí/provozovna:
U Vícenického žlebu 2
Náměšť nad Oslavou
675 71

Sídlo spolku:
Jedov 5
675 71 Náměšť n. Osl.

Koordinátorka/správce GDPR
Soňa Malá
+420 734 507 566

oslavanek@email.cz

Inspiruje nás přírodní,waldorfská a intuitivní pedagogika, pracujeme respektujícím přístupem.

 

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO SPOLKU OSLAVÁNEK

 

Platnost k 1. 3. 2016

Aktualizováno 6. 6. 2018

Provozovatel: Lesní spolek Oslavánek, sídlo Jedov 5, 675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Obsah:

1. PROVOZNÍ INFORMACE

      1.1 Provozní podmínky

      1.2 Zázemí LS Oslavánek

2. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LS OSLAVÁNEK

      2.1 Zápis dítěte do LS Oslavánek

      2.2 Přijetí dítěte do LS Oslavánek

      2.3 Zkušební den

3. FINANCE

      3.1 Varianty plateb za docházku a navštěvování LS Oslavánek

      3.2 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

      3.3 Dary pro LS Oslavánek

4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LS OSLAVÁNEK, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ

      4.1 Předávání dítěte

      4.2 Vyzvedávání dítěte

      4.3 Omlouvání dítěte

      4.4 Změna docházky

5. CHOD LS OSLAVÁNEK, PEDAGOGICKÁ KONCEPCE

      5.1 Pravidla pobytu v zázemí spolku

      5.2 Pravidla lesa

      5.3 Rytmus LS Oslavánek

      5.4 Průvodci 

      5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči

      5.6 Stravování

      5.7 Informace o zdravotním stavu dítěte

      5.8 Vybavení dětí

 

1. PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního spolku Oslavánek stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a informace o fungování spolku. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a Lesním spolkem Oslavánek.

Členové Lesního spolku Oslavánek platí členský poplatek, který činí 50,- Kč/měsíčně. Pro umístění dětí do Lesního spolku Oslavánek je potřeba být členy spolku.

Kontaktní údaje:

Provozovna/zázemí LS Oslavánek se nachází na adrese: U Vícenického žlebu 2, Náměšť nad Oslavou 675 71.

Webové stránky: oslavanek.webnode.cz

Emailová adresa: oslavanek@email.cz

Telefon: koordinátorka Mgr. Soňa Malá 734 507 566, předseda spolku Ing. Martin Melichar 608 662 573

 

1.1 Provozní podmínky:

Docházka dítěte do LS Oslavánek začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Prázdniny a volna LS Oslavánek rodičům rozesílá s předstihem emailem a zveřejňuje na webových stránkách. LS Oslavánek nezajišťuje provoz v době státních svátků, v případě zájmu je možno domluvit za speciální sazby.

Provoz LS Oslavánek je celodenní: 7.30 – 16.00 hod.

Přibližně jedenkrát týdně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě.

Při výletech mimo město rodiče organizují spolujízdy. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.

Třídíme odpad.

 

1.2 Zázemí  LS Oslavánek

V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si.

Zde probíhá odpolední odpočinek dětí.

V zázemí se nachází: kuchyňský kout, pitná studená voda, matrace na spaní, kamna, hrací koutek, dětský stůl, dětšké židle, záchod, umyvadlo. Je zde umístěn hasicí přístroj, jehož revizi jakožto i revizi komínů má na starosti pronajímatel subjektu, ve kterém je zázemí umístěno.

Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci po předání dětí rodičům, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách.

 

2. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO  LS Oslavánek

 

2.1 Zápis dítěte do LS Oslavánek

Před zápisem dítěte do LS Oslavánek doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem.

Doporučujeme také navštívit LS Oslavánek osobně a seznámit se s prostředím, zázemím a průvodci.

O termínu zápisu dětí do LS Oslavánek na další školní rok budeme včas informovat. Dítě může být přihlášeno a zapsáno k docházce i kdykoliv v průběhu školního roku, pokud kapacita LS Oslavánek dovolí a po domluvě s koordinátorkou.

Aktuální informace sdělujeme e-mailem a uveřejňujeme na webových stránkách.

V průběhu školního roku je kontaktní osobou koordinátorka LS Oslavánek na e-mailu: oslavanek@email.cz.

 

Rodiče projeví svůj zájem přihlásit své dítě k docházce do LS Oslavánek u zápisu, při němž odevzdají Smlouvu o docházce a Zdravotní dotazník a oznámí požadovaný termín zahájení docházky a její model.

 

2.2 Přijetí dítěte do  LS Oslavánek

Na přijetí dítěte do LS Oslavánek není nárok. O přijetí dětí rozhodují průvodkyně LS Oslavánek na základě vstupního pohovoru, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

- Kapacita LS Oslavánek a Model docházky.

Poté LS Oslavánek oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LS Oslavánek ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu docházky, rodiče vytisknou, vyplní a podepíší Smlouvu o docházce ve 2 originálech a předají je koordinátorce.

Koordinátorka poté sdělí rodiči přesnou výši školkovného, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Lze také po předchozí dohodě uhradit školkovné hotově přímo na místě koordinátorce. Školkovné je potřeba uhradit vždy nejpozději 1. v daném měsíci.

LS Oslavánek vede evidenci přihlášených dětí v Třídní knize.

 

2.3 Zkušební den

Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v LS Oslavánek, nabízíme zkušební den.

Zkušební den je den, kdy dítě může přijít do LS Oslavánek, s rodičem a účastnit se programu s pedagogy za přítomnosti rodiče. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do LS Oslavánek. Využití této možnosti je třeba nejprve předem domluvit s průvodkyní, kdy a jak zkušební den proběhne. Lze se domluvit i na více zkušebních dnech.

 

Průvodce v tomto případě za dítě nenese odpovědnost.

Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu  LS Oslavánek.

 

3. FINANCE

3.1 Cena za docházku do LS Oslavánek:

1 den v týdnu: 1.000,- Kč/měsíc

2 dny v týdnu:  2.000,- Kč/měsíc

3 dny v týdnu:  2.700,- Kč/měsíc

4 dny v týdnu:  3.400,- Kč/měsíc

 

5 dní  v týdnu:  4.000,- Kč/měsíc

 

Ceny nezahrnují stravné.

                            

 

Stravování:

Po domluvě s koordinátorkou je možnost vařených obědů v hodnotě 40,- Kč/osobu.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do LS Oslavánek a modely docházky, které je povinen nejméně 1 měsíc před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

Zkušební den: Zkušební den je zdarma pokud dítě doprovází alespoň jeden z rodičů. Cena zkušebního dne (dítě bez rodiče) je 200,- Kč za celý den. Možnost objednání obědu pro dítě i rodiče. Platba za zkušební den se hradí hotově koordinátorce na místě v LS Oslavánek na konci dne.

 

3.2 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik kulturní akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

 

3.3 Dary pro LS Oslavánek jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LS Oslavánek

Možnosti darování:                    1. Vkladem na účet, číslo účtu: 2400974700/2010 

                                               2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.

                                               3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru: Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

 

4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LS Oslavánek, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ, ZMĚNA DOCHÁZKY

4.1 Předávání dítěte:

Provozní doba v rámci dopoledního programu je od 7:30 do 13.00 hodin.

Provozní doba v rámci celodenního programu je od 7:30 do 16:00 hodin.

V případě potřeby se lze domluvit individuálně.

Rodiče předávají dítě od 7:30 do 9:00.

Předávání probíhá v zázemí LS Oslavánek U Vícenického žlebu 2 v Náměšti nad Oslavou, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.).

LS Oslavánek přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte průvodci LS Oslavánek, tj. rodič řekne „předávám dítě“, podáním ruky jednomu z průvodců, průvodce řekne „přebírám dítě“. A na konci provozu LS Oslavánek předáním dítěte zpět rodiči, opět stejným způsobem, odpovědnost zřizovatele a průvodce za dítě končí.

Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, nevyspání, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LS Oslavánek.

Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz odstavec Vybavení dětí)

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LS Oslavánek.

Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

 

4.2 Vyzvedávání dítěte:

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami (na základě dohody s LS Oslavánek) je po dopoledním programu 12.45 - 13.15 hod., po odpoledním programu 15:30 – 16:00 hod., případně po domluvě jinak.

Rodič zkontroluje vybavení dítěte potřebné pro další dny programu LS Oslavánek a případně doplňuje vybavení v náhradním pytli, jenž je uložen v zázemí spolku.

Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná.

Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. Každý den LS Oslavánek se také zapisuje do Kroniky, která je v LS Oslavánek k nahlédnutí, zmiňují se zde důležité momenty dne, denní program a zajímavosti.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců LS Oslavánek, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

 

4.3 Omlouvání dítěte:

V případě nepředpokládané absence dítěte v LS Oslavánek, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit den předem nejpozději do 12 hod. Telefonicky - ideálně zasláním sms, popřípadě hovorem s koordinátorkou. V případě řádně omluvené absence bude dítě odhlášeno z obědu a má nárok využít náhradní den.

V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání průvodce e-mailem upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny, uvědomit koordinátorku.

Kompenzace za absenci je možná pouze u dětí, které nenavštěvují Oslavánek všechny dny provozu a v případě řádného omluvení dítěte (do 12 hod. den předem), tzn. pokud dítě onemocní/návštěva babičky atd. může si vybrat náhradní den ve školce v témže měsíci. Finanční kompenzace bohužel možná není, pouze v případě dlouhodobé absence, kterou je potřeba oznámit s předstihem a bude řešena vzájemnou dohodou.

4.4 Změna docházky:

V případě změny v docházce dítěte (např. snížení počtu dní v týdnu) je nutno tuto změnu nahlásit alespoň 1 měsíc předem, přičemž změna platí od 1. dne následujícího měsíce.

5. CHOD  LS Oslavánek, pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce

  • vedeme děti k samostatnosti
  • praktikujeme respektující přístup - děti netrestáme, neodměňujeme
  • máme nastavena jasná pravidla, která tvoříme společně s dětmi
  • upřednostňujeme pomalé učení - dítě získává zájem o činnost, rozvíjí myšlení, nadšení, hledá další informace o probíhající činnosti a ty pak předává             dalším dětem, rozvíjí tak komunikaci.
  • učení nápodobou - děti denně sledují průvodkyně při provádění praktických činností a pak je nápodobou uplatňují během hry či později přímo v praxi.
  • častým pobytem venku se děti a průvodkyně otužují, sílí jejich imunita a upevňuje se zdraví
  • pobytem venku rozvíjíme pozorovací talent, který je základem jakékoliv vědecké činnosti
  • práce na sobě - sebevzděláváme se, navštěvujeme kurzy osobnostního rozvoje, přírodní pedagogiky, respektujícího přístupu, intuitivní pedagogiky.               Snažíme se dětem být dobrým příkladem.
 

Pokud Vás něco z ped. koncepce zajímá blíže, rády pohovoříme osobně.

5.1 Pravidla pobytu v zázemí spolku:

Pravidla v zázemí spolku jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu spolku.

Pravidla nejsou dětem vštěpována jako dogma, ale jsou jim vysvětlena formou domluvy na začátku docházky a také v průběhu roku.

Jelikož zázemí spolku bývá otevřené rodičům s mladšími děti, rodičům, které chtějí integrovat dítě do dění LS Oslavánek a rodičům, jejichž dítě spolek již navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením průvodce mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

• Do spolku nepřinášejí děti hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní plyšového charakteru, který děti doprovodí při odpočinku. Prosíme rodiče, aby mazlíky umísťovali sami do pytlů se spacími věcmi ráno při příchodu.

• Do spolku děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.

• K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.

• V zázemí nekřičíme a neběháme.

• Respektujeme slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.

• Nenecháváme otevřenou branku nebo dveře.

• Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)

• Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat (délka ruky). Klacky se nesmí dávat do výšky obličeje.

• Neběháme s nářadím.

• Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.

• Dáváme pozor na horká kamna.

• Nelezeme na hromadu dříví.

• Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák.

• Pošťuchujeme se jen tehdy, když s tím souhlasí všichni účastníci.

• Rodiče se mohou po domluvě s průvodcem podílet na aktivitách organizovaných průvodcem.

• Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.

• Psi mohou na pozemek LS Oslavka na vodítku a s košíkem. Na volno lze psy pouštět po domluvě s přítomným průvodcem.

• Vodní tok: děti mohou nabírat vodu a chodit k řece jen po dohodě s průvodcem.

• Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s dětmi přítomen průvodce, případně rodič.

• Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s průvodcem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště.)

• Je zakázáno napalování klacků v ohništi, manipulace se železnými pruty na opékání špekáčků.

• Během ranního kruhu, dopolední a odpolední svačinky si nehrajeme s kočkami.

• Kočky nepouštíme dovnitř.

 

Pravidla budou zpřesňována během činnosti LS Oslavánek. Rodiče o nich budou informováni na společných schůzkách a prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu.

 

5.2 Pravidla lesa:

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána, tak aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny. Své místo má tzv. PraHra v lese, tj. dospělým nerušená hra dětí, průvodce se hry účastní pouze na požádání dětí.

•  V spolku si hrajeme s hračkami, které najdeme v lese či okolí nebo si sami vyrobíme. Děti si nepřinášejí hračky z domu.

•  Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.

• Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.

• Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje průvodce, jsou vždy na dohled a na doslech.

• Při cestě lesem čekat na domluvených místech.

• Při svačině v lese sedíme.

• Bez dovolení průvodce nejíme nic nalezeného v lese.

• Potřebu vykonáváme na místě určeném průvodcem.

• Nelézt na hromady dříví.

• Nenechávat v lese odpadky

• Vodní tok: děti mohou nabírat vodu a chodit k řece jen po dohodě s průvodcem.

 

5.3 Rytmus  LS Oslavánek

A) Rytmus dne:

• 7:30 – 9:00 příchod dětí do zázemí spolku, hry a činnosti dle vlastní volby – zpěv, pohyb, tanec, zopakování „pravidel lesa“

• 9:00 –  9:30 ranní kruh a následná svačina

• 9:30 – 12:00 cesta na předem domluvené stanoviště, vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, vycházka, PraHra a vedená činnost v přírodě v lese, návrat do základního tábora, prospěšná činnost v zázemí – dle počasí

• 12:00 – 12:30 příprava oběda, společné povídání o prožitém dni

• 12:30 – 13:00 hygiena, oběd, vyzvedávání dětí

• 13:00 – 14:00 odpolední odpočinek

• 14:00 – 16:00 hry, kroužky (hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní apod.), činnost dle výběru dětí

• 15:30 – 16:00 vyzvedávání dětí

 

B) Rytmus roku:

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě.  Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. 

 

5.4 Pracovníci:

Se skupinou max. 5 dětí pracuje 1 průvodce, se skupinou max. 16 dětí pracují dva průvodci.

Průvodci se zajímají o problematiku „lesních mateřských škol“, dále se vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.

Asistenti pedagogů jsou proškolení k péči o děti LS Oslavánek a oprávněni k předávání a přebírání dětí rodičů.

Po domluvě s průvodcem se mohou programu LS Oslavánek účastnit dobrovolníci, studenti na praxi nebo rodiče.

Při práci s dětmi uplatňují průvodci zásady „Respektovat a být respektován“, Přírodní pedagogiky a environmentální výchovy.

 

5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči:

Chod LS Oslavánek by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Komunitní způsob fungování spolku je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné obědy s rodiči v zázemí spolku, rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.)

Rodiče se tedy mohou podílet na chodu spolku (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci se nachází na nástěnce LS Oslavánek a zasílá se e-mailem.

Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LS Oslavánek (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.)

Rodiče se podílejí na organizaci spolku.

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu spolku, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem.

Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve spolku e-mailem, informacemi vyvěšenými na nástěnce nebo formou rodičovské schůzky.

Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba  informovat vedení LS Oslavánek, obrací se rodič na koordinátorku.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LS Oslavánek řeší rodiče s předsedkyní výkonné rady spolku.

 

Rodičovská schůzka:

Program setkání připravuje LS Oslavánek spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá LS Oslavánek nejpozději týden předem e-mailem.

Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti.

Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za půl roku, většinou ale dle potřeby.

Slavnost: Minimálně 1 x rok se koná společná slavnost. Kde děti seznamují rodiče s vlastní prací ve spolku za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

 

5.6 Stravování: Stravování se skládá ze svačinky, obědu a svačiny.

A) Svačinku připravují dětem rodiče, kdy do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím, dopolední a odpolední

       svačinku, jak je dítě zvyklé. Vše připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo.

B) Teplý oběd je možno připravit po dohodě v LS Oslavánek. Na dobrý pitný režim dohlíží průvodce.

 

5.7 Informace o zdravotním stavu dítěte: Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

• zvýšená teplota

• kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě

• zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

• průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)

• bolest v uchu

• bolest v oblasti břicha

• bolest při močení

• vši

• v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonella, žloutenka atd.)

 

Průvodce může odmítnout dítě do LS Oslavánek přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.).

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LS Oslavánek (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Třídní knihy a oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat LS Oslavánek o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

 

Průvodci mají k dispozici v LS Oslavánek plně vybavenou lékárničku. Průvodce také nosí lékárničku s sebou do lesa.

 

5.8 Vybavení dětí:

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí.

Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí spolku pytel s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.

Součástí vybavení dětí v LS Oslavánek je:

• dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem

• batůžek obsahuje lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, spodní prádlo, náhradní ponožky či punčochy (zabalené v igelitovém sáčku), kapesníčky, škrabku (tvaru "Y"), 2 metry lana.

• čepici či kšiltovku (dle počasí)

• spacák pro odpolední odpočinek

• přezůvky (bačkory nebo tenisky) do zázemí

 

Obecná pravidla oblékání do LS Oslavánek:

Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí schopnost.

Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu. V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci.

Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň prodyšná.

Při teplém počasí: bavlněné lehké tričko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček, větrovka do batůžku a pláštěnka.

Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé kalhoty a bunda (např. Tchibo, Kik), nepromokavé rukavice. V batůžku náhradní rukavice, ponožky, spodní prádlo a punčochy (vše zabalené v igelitovém sáčku).

Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple.

Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V zimě botu s možností vyjmutí vnitřní vložky k lepšímu usušení obuvi (např. Kamik).

V létě rádi chodíme v přírodě naboso. 

LS Oslavánek, 1.9.2016